A RefoRom Alkotóház

A Budapesti Református Cigány Szakkollégium (RefoRom) befogadó és értékalapú, pozitív társadalmi kisugárzással bíró intézményként határozza meg magát. Ezért, a kollégiumi infrasztruktúra mellett, innovatív eszközként indulásától fogva alkotóházat is működtet.

Alkotóház

A művészeten keresztül annak befogadói olyan árnyalt, érzékeny gondolkodásmód megtapasztalására kapnak lehetőséget, amely különbözik a tantárgyszerű ismeretelsajátítástól. A társadalmi értékek nagyobb eséllyel épülnek be a személyes identitásba, ha a racionális törekvéseket belső érzelmi átélések is támogatják. A RefoRom a szakkollégiumi működéssel szemben támasztott szakmai elvárások mellett a művészettel, művészekkel való találkozás színtere is kíván lenni. A művészet, jelen esetben hangsúlyosan a képzőművészeti műhelymunkára való folyamatos rálátás és a művészekkel történő személyes találkozások minderre kiváló lehetőséget kínálnak.

A műhely vezetője Káli-Horváth Kálmán, aki nem csak a szakkollégium igazgatója, de sikeres képzőművész is.

A RefoRom a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózathoz (KRSZH) csatlakozva vállalt képzési (közéleti, hitéleti, kulturális) modulok mellett a társadalmi, interkulturális személyközi találkozásoknak is színteret biztosít, az Alkotóház kreatív közösségi terében. Az Alkotóházat hosszútávon nem csak a művészetek, hanem a média és a kommunikációs módszertan közösségi műhelyévé is tenni kívánjuk.